ARBOS AS utvikler maritime og landbaserte sikkerhetsløsninger

 

Sikkerhet i fokus, HMS i praksis

Etter mange års arbeid innen maritim sikkerhet, har vi sammen med samarbeidspartnere utviklet en unik Redningsstige-løsning.

Drukning er den 7. hyppigste årsak til død i store deler av verden. For hver druknet,er det ytterligere 10 tilfeller av "nær drukning" som i de fleste tilfeller fører til nevrologiske skader. Kort reaksjonstid kan berge personer fra drukning eller nedkjøling, og minimalisere tilfeller av nevrologiske skader.

  • I våre farvann, som store deler av året er kjølig, er det minuttene som teller.
  • Selvbergning er den nærmeste og raskeste løsningen, om hjelpemidler er tilgjengelig.

Arbos redningsstige montert på c-80mm profil